tautaspartija.lv


Daugavpilī tiks veidoti publiskie interneta punkti.
Š.g. 24.novembrī Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu piedalīties, kā projekta pieteicēja partneris, Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) atklātajā konkursā “Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.
Projekta “Publisko interneta punktu izveide Latgales reģionā” iesniedzējs ir Latgales reģiona attīstības aģentūra.
Daugavpils pilsētas ieguvuma summa ir 43 389 Ls apmērā, no kuriem Daugavpils pilsētas dome nodrošina nepieciešamā līdzfinansējuma daļu 10% apmērā, kas ir 4338,90 Ls naudas izteiksmē.
Projekts tiks iesniegts š.g. 28.novembrī un tam ir jāiziet konkursa procedūra.
Projekta ietvaros paredzēts izveidot 11 publiskos interneta pieejas punktus pilsētas mikrorajonos, pārsvarā bērnu un jauniešu interešu izglītības centros.
Projekta paredzamais uzsākšanas datums – 2006.gada aprīlis.
Interneta pieejas punkts – telpa, kas ir nokomplektēta ar noteiktu skaitu interneta pieejas punktu darbstaciju, printeri, printserveri un komutatoru, lietotājam nodrošina piekļuvi tīmeklim un darbu ar informāciju.

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha