tautaspartija.lv


28.12.05. Sociālo lietu pārvalde informē pilsētas iedzīvotājus par atvieglojumiem braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā.
Sociālo lietu pārvalde informē pilsētas iedzīvotājus par atvieglojumiem braukšanai pilsētas sabiedriskajā ransportā.
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumu Nr. 878 un 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr. 702, atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā autotransportā ir sekojošām pilsētas iedzīvotāju kategorijām:

1. Daugavpils pilsētā dzīvojošiem un dzīvesvietu deklarējušiem, nestrādājošiem, tikai Latvijas Republikas pensiju saņemošajiem pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz Ls 80;
2. Daugavpils pilsētā dzīvojošiem un dzīvesvietu deklarējušiem, nestrādājošiem, tikai Latvijas Republikas pensiju saņemošajiem 3.grupas invalīdiem, kuru pensija nepārsniedz Ls 80;

No 2006.gada 3.janvāra līdz 2006.gada 31.janvārim tiks uzlīmētas hologrammas uz braucamajām biļetēm, kas tika izmantotas braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā 2005.gadā. Pensionāru un 3.grupas invalīdu pieņemšana tiks veikta pilsētas mikrorajonos:

Adrese Pieņemšanas laiks Pieņemšanas dienas
Kr. Valdemāra 13
(1.stāvā) 8.00 – 17.00 Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena
Liepājas ielā 4
(1.stāvā) 8.00 – 17.00 Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena
Šaurā ielā 26
(1.stāvā) 8.00 – 17.00 Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena
Graftio ielā 29
(Bērnu klubs) 10.00 – 18.00 Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena, piektdiena
Viršu ielā 50
(Bērnu klubs) 14.00 – 20.00 Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena (no 09.01.2006. – 20.01.2006.)
Čiekuru ielā 5-17 9.00 – 14.00 Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena

Nepieciešams uzrādīt sekojošos dokumentus:
3. Pensijas apliecība ar pensijas apmēra norādi uz 01.10.2005.g.;
4. Invalīda apliecība ar pensijas apmēra norādi uz 01.10.2005.g.;
5. Pase;
6. Izziņa par patstāvīgās dzīves vietas deklarāciju.

Kā arī atgādinām, ka 2006.gadā atvieglojumi braukšanai pilsētas sabiedriskajā autotransportā ir sekojošām pilsētas iedzīvotāju kategorijām:

1. Daudzbērnu ģimenēm, dzīvojošām un reģistrētām Daugavpils pilsētā;
2. 35 Daugavpils Afgāņu rehabilitācijas centra “Salang” biedriem (atbilstoši sarakstiem) un kritušo karavīru ģimenēm (3 ģimenes pa vienai biļetei);
3. Nestrādājošiem Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatoriem, dzīvojošiem un reģistrētiem Daugavpils pilsētā.

Augstākminēto kategoriju iedzīvotājiem braukšanas biļešu izsniegšana 2006.gadā notiek tādā kartībā, kā 2005.gadā, Sociālo lietu pārvaldes (Vienības ielā 8), 6.kabinetā.


Uzziņas pa tālr. 54 21536, 54 40923.

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha